top of page

Obiekty zabytkowe

1. Modernizacja instalacji sanitarnych w budynkach w Warszawie:
  - Plac Zamkowy 8
  - ul. Freta 17-27
  - Rynek Starego Miasta 22/24, 26
  - Budynek Kościoła Parafii Ewangelicko-Reformowanej  przy alei Solidarności 74
2. Remont instalacji sanitarnych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. Szucha 25.
3. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego przy ul. Kredytowej 1.
4. Remont elewacji wschodniej Zamku Królewskiego przy Pl. Zamkowym 4 w Warszawie.
5. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji c.o. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, pl. Teatralny 1.

bottom of page