top of page

Obiekty sportowo-rekreacyjne

1. Basen z Halą sportową przy ul. Jagiellońskiej 7
2. Budowa Hali gimnastycznej w przy ul. Idzikowskiego w Sulejówku.
3. Budowa Kompleksu Sportowo Widowiskowego (basen, hala sportowa, hotel, zaplecze gastronomiczne) wraz z podziemnymi garażami przy
 ul. Polnej 7 w Warszawie: wszystkie instalacje wewnętrzne wraz z technologią basenu, oraz roboty zewnętrzne związane z podłączeniem budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i cieplnej.
4. Budowa Międzyszkolnego Kompleksu Basenowego na terenie OSiR przy ul. Łabiszyńskiej w Warszawie
5. Budowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego (bud. gimnazjum, hala sportowa, basen, aula, bursa) w Łomiankach
6. Przebudowa urządzeń kortu centralnego klubu sportowego „Warszawianka” przy ul. Merliniego 2 w Warszawie

bottom of page